123
Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY BÀ RỊA:

Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm

Thứ Sáu, 12/06/2015, 06:58 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 11-6, Ban Dân vận Thành ủy Bà Rịa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân vận, các Ban chỉ đạo phối hợp liên tịch Công an, Quân sự thành phố 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, các hội quần chúng TP.Bà Rịa tăng cường quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, gắn với các phong trào thi đua yêu cước, các cuộc vận động ở cơ sở. TP.Bà Rịa đã vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo” được hơn 1,45 tỷ đồng; xây mới, sữa chữa 16 nhà “Đại đoàn kết” trị giá 435 triệu đồng, đăng ký thực hiện 102 mô hình “Dân vận khéo”; làm vệ sinh, phát quang 2,6km đường giao thông nông thôn, nạo vét sửa chữa 1.000m kênh mương nội đồng; phối hợp tuần tra 4.728 lượt tổ/15.667 lượt người tham gia; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” thành phố đạt trên 98,4%.

PHẠM THANH ĐỨC
(Ban Dân vận Thành ủy Bà Rịa)

;
.