123
Hoạt động giám sát của HĐND cấp xã có sự đổi mới - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Hoạt động giám sát của HĐND cấp xã có sự đổi mới

Thứ Bảy, 29/06/2013, 06:04 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 28-6, HĐND tỉnh tổ chức Hội thảo “Vai trò giám sát của HĐND cấp xã và nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND cấp xã”.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, công tác giám sát của HĐND cấp xã đã được chuẩn bị chặt chẽ, hoạt động giám sát đã thiết thực, chủ động và có sự đổi mới. Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm có liên quan đến quyền lợi của người dân. Sau các hoạt động giám sát, HĐND cấp xã đều ra thông báo kết luận để giúp các ngành khắc phục những nội dung còn hạn chế, đồng thời giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của nhân dân, giúp UBND cấp xã và các ngành thực hiện tốt nhiệm vụ...

Tuy nhiên, hoạt động giám sát của HĐND còn những hạn chế như: Đoàn giám sát tuy có cơ cấu những thành viên am hiểu về nội dung của từng chuyên đề giám sát nhưng vẫn còn thiếu trình độ nghiệp vụ chuyên môn nên việc phát hiện những vấn đề yếu kém, hạn chế để chỉ rõ cho các đơn vị được giám sát có hướng khắc phục, sửa chữa chưa mang lại hiệu quả cao. Các đại biểu kiêm nhiệm nhiều công tác nên ít thời gian tham khảo, nghiên cứu tài liệu về lĩnh vực chuẩn bị giám sát; việc phản ánh và nắm bắt được thông tin hai chiều có lúc, có nơi còn chậm hoặc nắm bắt các thông tin có liên quan đến các đơn vị, đối tượng giám sát thiếu chính xác; chất lượng chất vấn tại các kỳ họp chưa cao...

Các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND cấp xã như: dành nhiều thời gian hơn để đại biểu thảo luận tại kỳ họp; cần quan tâm việc thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường hơn nữa việc chất vấn và trả lời chất vấn tại mỗi kỳ họp nhằm nâng cao vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND cấp xã trong thực hiện chức trách và nhiệm vụ tại địa phương; cần thiết phải nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tiếp xúc cử tri của HĐND và của từng đại biểu HĐND.

THANH NGA – HUY PHƯƠNG

;
.