123
Một số quy định mới ưu đãi người có công với cách mạng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Một số quy định mới ưu đãi người có công với cách mạng

Thứ Năm, 09/05/2013, 08:58 [GMT+7]
In bài này
.

Ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, vừa ký Công văn số 2581/UBND-VP gửi các sở, ban, ngành, địa phương liên quan về việc triển khai Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9-4-2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, thân nhân của một liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn, của hai liệt sĩ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng hai lần mức chuẩn, của ba liệt sĩ trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng ba lần mức chuẩn. Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc lấy vợ khác thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng bằng một lần mức chuẩn. Thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng mà chết, người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp ưu đãi. Ngoài ra, liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần, với mức trợ cấp 500 ngàn đồng.

Bên cạnh đó, Nghị định còn hướng dẫn về điều kiện xác nhận, chế độ ưu đãi đối với các trường hợp như: người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày Khởi nghĩa tháng Tám - 1945, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng…

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6-2013.

GIAO XUÂN

;
.