123
Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác

Thứ Tư, 17/04/2013, 13:07 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 16-4, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Tham dự hội nghị là các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các ban của Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, trưởng, phó các ban của HĐND; các cán bộ chủ chốt là lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố…

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, qua hai năm triển khai, đến nay việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên trong mỗi cơ quan, đoàn thể, tổ chức cơ sở Đảng. Đây là một trong những giải pháp thiết thực, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Việc tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong năm 2013 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Quy định về những điều đảng viên không được làm là một trong những đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng, toàn quân.

Nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt” được dùng làm tài liệu sinh hoạt tư tưởng thường kỳ trong chi bộ, đoàn thể và tại các cơ quan, đơn vị trong năm 2013. Yêu cầu đặt ra đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức đối với từng chủ đề là không chỉ hiểu tư tưởng và hành động trên thực tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các nội dung đó, mà quan trọng là mỗi người phải liên hệ đối với bản thân, ở từng vị trí, từng trọng trách được giao để “học tập” và “làm theo” như thế nào.

Tại hội nghị, PGS.TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, đã báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt”. đi sâu phân tích phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phân tích sự cần thiết, những vấn đề cần nắm vững khi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong cách quần chúng, dân chủ và nêu gương; những giải pháp chủ yếu học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên…

NGUYỄN ĐỨC 

;
.