123
TUẦN LỄ VÀNG 1945 - MỘT KỲ TÍCH CỦA CÁCH MẠNG 60 NĂM VỀ TRƯỚC - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
KỶ NIỆM 6O NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH 2-9

TUẦN LỄ VÀNG 1945 - MỘT KỲ TÍCH CỦA CÁCH MẠNG 60 NĂM VỀ TRƯỚC

Thứ Hai, 05/09/2005, 09:07 [GMT+7]
In bài này
.

Chỉ sau 1 ngày đọc bản “Tuyên ngôn độc lập” khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại quảng trường Ba Đình lịch sử, ngày 3-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ. Từ nhu cầu cấp bách về tài chính của Nhà nước, Chính phủ chủ trương thành lập quỹ Độc Lập, bước đầu là tổ chức "Tuần lễ vàng" được tiến hành trong cả nước, khai mạc ngày 17-9-1945.

Trong thư gửi đồng bào toàn quốc trong ngày lịch sử này, Hồ Chủ tịch nói đại ý: Chúng ta cần củng cố nền độc lập để chống lại dã tâm xâm lược của đế quốc Pháp, để làm được việc đó, chúng ta cần sức phấn đấu của “toàn quốc đồng bào", cần sức quyên giúp của nhân dân, nhất là những nhà giàu có.

Tuần lễ vàng sẽ tỏ cho toàn quốc đồng bào và cho toàn thế giới biết: Trong khi các chiến sĩ quyết hy sinh giọt máu cuối cùng để giữ vững nền tự do độc lập của nước nhà, thì đồng bào ở hậu phương nhất là những nhà giàu có, cũng có thể hy sinh được chút VÀNG để phụng sự Tổ quốc.

Kết quả Tuần lễ vàng thật là to lớn, thật là một "kỳ tích" trong những ngày đầu của nước Việt Nam độc lập. Chỉ trong vòng 7 ngày, đồng bào cả nước chủ yếu là các gia đình giàu có hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyên góp được 20 triệu tiền Đông Dương và 370kg vàng. Quy ra vàng theo giá vàng khi ấy là 400 đồng Đông Dương 1 lạng, thì số tiền này bằng 50.000 lạng (1.923 kg), tổng cộng được 2.293kg, hoặc 59.618 lạng vàng, bằng 10 lần số tiền ta thu được trong nhà băng Đông Dương khi giành lại chính quyền ở thủ đô Hà Nội.

Tổng số tiền vàng quyên góp được trong Tuần lễ vàng năm ấy có đến 5.147 lạng vàng của phu nhân ông Trịnh Văn Bô quyên góp, tính ra bằng 8,6% so với kết quả chung của toàn quốc.

Có một câu chuyện khá lý thú trong Tuần lễ vàng mùa thu 60 năm về trước: Ngày 24-9-1945 Việt Minh tổ chức liên hoan bế mạc Tuần lễ vàng và tổ chức bán "đấu giá” 1 bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá đưa ra là 10.000 đồng Đông Dương (bằng 25 lạng vàng), bà Bô trả gấp đôi, sau đó giá được đẩy lên khá cao, và bà đã mua đến 100.000 đồng Đông Dương, bằng 10 lần giá sàn, tương đương 250 lạng vàng. Nhưng điều đặc biệt của cuộc đấu giá này là những người tham gia dù không mua được bức ảnh nhưng vẫn đóng tiền ủng hộ, cuối cùng Ban tổ chức đã thu được 1.580.000 đồng Đông Dương (bằng tiền mua 3.950 lạng vàng).

Tuần lễ vàng năm ấy đã thu được kết quả to lớn không những về tài chính mà còn có ý nghĩa chính trị quan trọng. Nó nói lên lòng yêu nước và ý chí đoàn kết xây dựng một nước Việt Nam độc lập và dân chủ của nhân dân ta. Và đó là cội nguồn của sức mạnh đưa cuộc cách mạng của nhân dân ta đến toàn thắng.

Nguyễn Tân Hòa

;
.