123
CHI BỘ BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY: HOÀN THÀNH TỐT VAI TRÒ THAM MƯU TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

CHI BỘ BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY: HOÀN THÀNH TỐT VAI TRÒ THAM MƯU TRONG CÔNG TÁC CÁN BỘ

Thứ Hai, 15/08/2005, 08:58 [GMT+7]
In bài này
.
Áp dụng tin học trong quản lý tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Là đơn vị tham mưu cho Tỉnh ủy trong công tác cán bộ, những năm qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh phát triển cả lượng và chất. Trong thành tích chung của Ban không thể quên vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Công tác cán bộ bao gồm nhiều vấn đề như đánh giá, nhận xét, bổ nhiệm cán bộ… đòi hỏi phải có sự chính xác, khách quan vì liên quan đến sinh mạng chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên. Do vậy, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy chú trọng là tập trung tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ nắm vững các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy để có thể làm tốt vai trò tham mưu. Từ đó, hầu hết đảng viên đều giữ vững phẩm chất đạo đức chính trị, có ý thức chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Đối với công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ luôn bám sát phương hướng, nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị thực hiện và đã hoàn thành một khối lượng công việc khá lớn. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, thẩm định và hướng dẫn kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, trong nhiệm kỳ 2003-2005, Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã lãnh đạo hoàn thành nhiều công việc như: Tổng kết công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh 2 năm (2001-2002); khảo sát đánh giá hệ thống chính trị cơ sở của tỉnh... Trong công tác cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng quy hoạch tạo nguồn cán bộ; đề xuất bổ sung cán bộ lãnh đạo chủ chốt các sở, ngành, địa phương; xây dựng các phương án cán bộ HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2004-2009; chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp huyện, tỉnh nhiệm kỳ 2005-2010. Bên cạnh đó, công tác đào tạo cán bộ, thực hiện chính sách cán bộ cũng được Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện đạt kết quả cao.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của Ban Tổ chức Tỉnh ủy là công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Chi bộ đã lãnh đạo toàn Ban nỗ lực tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng này. Cụ thể, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2005-2010; hướng dẫn nhận xét, đánh giá đối với cấp ủy đương nhiệm; lấy ý kiến cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự cấp ủy tỉnh khóa IV. Bên cạnh đó, Ban còn tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành lập các tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp; chủ trì góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương; xây dựng kế hoạch và đề xuất chọn 4 đảng bộ cơ sở và 2 Đảng bộ trên cơ sở tổ chức đại hội điểm…

Hiện nay, công tác chỉ đạo đại hội điểm ở 4 Đảng bộ cơ sở đã hoàn thành, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo, theo dõi tiến độ thực hiện đại trà đại hội các đảng bộ cơ sở còn lại, phấn đấu hoàn thành việc tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở trong tháng 8.

Bài, ảnh: Đức Nghĩa

;
.