123
Công bố danh sách BCH Trung ương Đảng khóa XI - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Công bố danh sách BCH Trung ương Đảng khóa XI

Thứ Tư, 19/01/2011, 07:38 [GMT+7]
In bài này
.

Danh sách Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành TW khoá XI
Danh sách Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành TW khoá XI

Sáng 18-1, Đại hội làm việc tại Hội trường về văn kiện Đại hội và nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến các đại biểu về các văn kiện Đại hội.

Sau khi thảo luận về Báo cáo tiếp thu giải trình của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung các văn kiện Đại hội.

Ông Trịnh Long Biên, Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và công bố danh sách các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý thông qua kết quả bầu cử và danh sách các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (chính thức và dự khuyết). Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh BR-VT trúng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Phó Bí thư Tỉnh ủy BR-VT trúng cử Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phần bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Tổng Bí thư trong số các đồng chí Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương mới được bầu.Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Tổng Bí thư.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI họp phiên thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI.

(TTXVN)

;
.