123
Danh sách Ban Thường vụ, UBKT Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2010-2015 - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015

Danh sách Ban Thường vụ, UBKT Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2010-2015

Chủ Nhật, 24/10/2010, 20:35 [GMT+7]
In bài này
.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT khóa V, nhiệm kỳ 2010-2015

Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh

Đồng chí Trần Minh Sanh

Đồng chí Phạm Quang Khải

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh

Đồng chí Võ Ngọc Minh

Đồng chí Hồ Văn Niên

Đồng chí Trần Ngọc Thới

Đồng chí Đỗ Minh Dân

Đồng chí Lê Minh Quang

Đồng chí Lê Xuân Tươi

Đồng chí Trần Thanh Bình

Đồng chí Tạ Văn Kiệt

Đồng chí Hoàng Nghĩa Doãn

Đồng chí Nguyễn Thị Yến

Đồng chí Nguyễn Văn Trình

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa V, nhiệm kỳ 2010-2015

1. Nguyễn Tuấn Minh
2. Trần Minh Sanh
3. Phạm Quang Khải
4. Nguyễn Hồng Lĩnh
5. Võ Ngọc Minh
6. Hồ Văn Niên
7. Trần Ngọc Thới
8. Đỗ Minh Dân
9. Lê Minh Quang
10. Lê Xuân Tươi
11. Trần Thanh Bình
12. Tạ Văn Kiệt
13. Hoàng Nghĩa Doãn
14. Nguyễn Thị Yến
15. Nguyễn Văn Trình

Danh sách các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa V, nhiệm kỳ 2010-2015

1. Hoàng Nghĩa Doãn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy
2. Đỗ Văn Bửu
3. Lê Đăng Nhựt
4. Quách Hữu Phước
5. Phạm Hồng Phúc
6. Đỗ Văn Cảnh
7. Nguyễn Hồng Diệp
8. Lê Thị Kim Thu
9. Ngô Phương Lan

Danh sách BCH Đảng bộ tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2010-2015 (Xếp theo thứ tự A, B, C), gồm 55 đồng chí.

1. Trần Thanh Bình
2. Phan Hòa Bình
3. Đỗ Văn Bửu
4. Nguyễn Văn Chinh
5. Nguyễn Văn Cơ
6. Đỗ Minh Dân
7. Hoàng Nghĩa Doãn
8. Lê Thị Đầy
9. Lưu Tài Đoàn
10. Nguyễn Văn Đồng
11. Lê Minh Đức
12. Ngô Hùng Dũng
13. Lê Thanh Dũng
14. Nguyễn Thanh Giang
15. Nguyễn Văn Hiến
16. Phan Đức Hiền
17. Phạm Hòa
18. Nguyễn Thị Kim Hoàng
19. Đinh Văn Hùng
20. Phạm Quang Khải
21. Tạ Văn Kiệt
22. Trương Văn Kính
23. Nguyễn Lập
24. Nguyễn Phước Lễ
25. Nguyễn Hồng Lĩnh
26. Phạm Chí Lợi
27. Nguyễn Thành Long
28. Nguyễn Tuấn Minh
29. Võ Ngọc Minh
30. Lê Đặng Nhựt
31. Hồ Văn Niên
32. Ngô Văn Nở
33. Trương Hoàng Phục
34. Quách Hữu Phước
35. Lê Minh Quang
36. Lê Tuấn Quốc
37. Lê Văn Sâm
38. Trần Minh Sanh
39. Nguyễn Văn Sớm
40. Mã Thành Sơn
41. Lê Tôi Sủng
42. Trương Văn Tài
43. Trần Văn Thán
44. Đỗ Thị Kim Thanh
45. Bùi Chí Thành
46. Nguyễn Văn Thành
47. Vũ Ngọc Thảo
48. Trần Ngọc Thới
49. Trần Văn Thông
50. Nguyễn Văn Thống
51. Mai Ngọc Thuận
52. Nguyễn Văn Trình
53. Nguyễn Đức Trọng
54. Lê Xuân Tươi
55. Nguyễn Thị Yến

;
.