123
Năm 2021, giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Năm 2021, giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất

Thứ Sáu, 08/01/2021, 19:03 [GMT+7]
In bài này
.

Nhiều bạn đọc gọi điện đến đường dây nóng Báo Bà Rịa-Vũng Tàu hỏi về hệ số điều chỉnh giá đất là gì và có điều chỉnh trong năm 2021 hay không? Qua tìm hiểu từ cơ quan chức năng, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu thông tin đến bạn đọc như sau:

TP. Vũng Tàu có hệ số điều chỉnh giá đất trên các tuyến đường thuộc đô thị từ 1,4 đến 1,7; trên các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn là 1,4.
TP. Vũng Tàu có hệ số điều chỉnh giá đất trên các tuyến đường thuộc đô thị từ 1,4 đến 1,7; trên các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn là 1,4.

HỆ SỐ K TÍNH GIÁ ĐẤT LÀ GÌ?

Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) dùng để tính giá đất theo khung giá Nhà nước. Hệ số K do UBND các tỉnh quy định và có thay đổi theo mỗi năm. Nếu đất ở vị trí có hệ số K không giống với quy định chung trong khu vực thì UBND tỉnh điều chỉnh hệ số K cao hoặc thấp hơn mức chung và được quy định trong quyết định điều chỉnh hệ số K trong giá đất năm đó tại địa phương. Nếu vẫn chưa thể định được hệ số K thì UBND tỉnh dùng hệ số điều chỉnh trước đó.

CÁCH TÍNH HỆ SỐ K

Hệ số K được xác định bằng tỷ lệ giữa giá đất chuyển nhượng thực tế (mang tính phổ biến) trên thị trường trong điều kiện bình thường tại thời điểm xác định với giá đất do UBND cấp tỉnh quy định và công bố hàng năm.

Công thức tính hệ số K đóng tiền sử dụng đất: K = Giá đất chuyển nhượng thực tế/Giá đất do UBND cấp tỉnh quy định. Từ đó, tiền sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước để chuyển đổi sẽ bằng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định nhân với hệ số K.

Khi hệ số K tăng thì người nộp thuế, phí sẽ phải nộp cao hơn. Hiện nay, khi giao dịch mua bán nhà đất, người dân thường phải đóng 2 khoản phí gồm: phí trước bạ (0,5%) và thuế thu nhập cá nhân (2%) trên tổng giá trị chuyển nhượng. Nếu giá trị chuyển nhượng cao hơn khung giá đất hiện hành thì phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân vẫn giữ nguyên. Nếu giá trị chuyển nhượng thấp hơn hoặc bằng khung giá đất hiện hành thì sẽ nhân thêm với hệ số K.

KHÔNG THAY ĐỔI HỆ SỐ K TRONG NĂM 2021

Sau khi rà soát các quy định của pháp luật và tình hình kinh tế, xã hội tại địa phương, UBND tỉnh thống nhất phương án hệ số K áp dụng trong năm 2021 bằng với hệ số K năm 2020 được quy định tại Quyết định số 14/2020 ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh.

Theo Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND quy định Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2020, hệ số K trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh dao động từ 1,15 đến 1,7, cụ thể như sau:

TP. Vũng Tàu: hệ số K trên các tuyến đường thuộc đô thị từ 1,4 đến 1,7; trên các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn là 1,4;

TP. Bà Rịa: hệ số K trên các tuyến đường thuộc đô thị là 1,4; trên các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn từ 1,3 đến 1,4;

TX. Phú Mỹ: hệ số K trên các tuyến đường thuộc đô thị từ 1,3 đến 1,5; trên các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn là 1,15;

Huyện Châu Đức: hệ số K trên các tuyến đường thuộc đô thị là 1,3; trên các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn từ 1,2 đến 1,3; 

Huyện Xuyên Mộc: hệ số K trên các tuyến đường thuộc đô thị từ 1,15 đến 1,25; trên các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn từ 1,15 đến 1,25;

Huyện Long Điền: hệ số K trên các tuyến đường thuộc đô thị từ 1,3 đến 1,5; trên các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn từ 1,2 đến 1,3;

Huyện Đất Đỏ: hệ số K trên các tuyến đường thuộc đô thị là 1,25; trên các tuyến đường thuộc khu vực nông thôn là 1,15;

Huyện Côn Đảo: hệ số K trên các tuyến đường là 1,2.

Trước đó, ngày 24/12/2020, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực UBND tỉnh để nghe Sở Tài chính báo cáo hệ số K trên địa bàn tỉnh năm 2021. Sở Tài chính đã trình bày 2 phương án hệ số K áp dụng trong năm 2021. Theo Phương án 1, hệ số K năm 2021 sẽ giữ nguyên như năm 2020 được quy định tại Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh. Phương án 2 là hệ số K tính bằng 80% giá đất thị trường trong dữ liệu đất đai do Sở TN-MT thuê đơn vị tư vấn khảo sát năm 2019 và giá đất cụ thể đã được UBND tỉnh phê duyệt trong 6 tháng đầu năm 2020. Tại cuộc họp, đa số thành viên tham dự họp thống nhất với Phương án 1, bởi hệ số K năm 2020 mới áp dụng trong khoảng thời gian ngắn (khoảng 4 tháng); việc giữ nguyên hệ số K là phù hợp với tình hình kinh tế xã hội tại thời điểm hiện nay nhằm giảm bớt khó khăn cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai trong năm 2021. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ đã thống nhất với Phương án 1 theo đề xuất của Sở Tài chính.

Theo phương án này, giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số K của từng vị trí được tính bằng giá đất do UBND tỉnh quy định nhân với hệ số K. Đối với các trường hợp không áp dụng hệ số K thì khảo sát giá đất cụ thể theo quy định.

CHƯƠNG NGUYỄN

;
.