123
Chế độ hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng, bốc mộ liệt sĩ - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT:

Chế độ hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng, bốc mộ liệt sĩ

Thứ Ba, 18/06/2019, 18:17 [GMT+7]
In bài này
.

Hỏi: Gia đình tôi ngụ tại Bà Rịa-Vũng Tàu, có mộ người thân là liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị. Nay, gia đình tôi có nguyện vọng thăm viếng, hoặc bốc mộ di chuyển hài cốt liệt sĩ là người thân ở tỉnh Quảng Trị về Bà Rịa-Vũng Tàu, vậy sẽ được Nhà nước hỗ trợ ra sao?

(Nguyễn Văn Đạt, TP. Bà Rịa)

Trả lời: Căn cứ Thông tư số 101/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/11/2018 “Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành LĐ-TB-XH quản lý”, việc chi hỗ trợ cho thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng, bốc mộ liệt sĩ như sau: 

Chi hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ: Thân nhân liệt sĩ (không quá 03 người) hoặc người thờ cúng liệt sĩ được cơ quan LĐ-TB-XH cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ trong nước được hỗ trợ một lần tiền tàu xe và tiền ăn (bao gồm cả lượt đi và về), mỗi năm một lần đối với một liệt sĩ. Mức hỗ trợ theo đơn giá 2.000 đồng/km nhân (x) với khoảng cách từ nơi cấp giấy giới thiệu đến nghĩa trang có mộ liệt sĩ hoặc địa phương nơi liệt sĩ hy sinh, nhưng tối đa không quá 2,4 triệu đồng/người.  

Ví dụ: Gia đình bà Lê Thị B. là thân nhân của một liệt sĩ được cơ quan LĐ-TB-XH cấp giấy giới thiệu đi thăm, viếng mộ liệt sĩ. Gia đình bà B. được hỗ trợ một lần tiền ăn và tiền tàu xe tối đa 3 người. Khoảng cách từ nơi cấp giấy giới thiệu đến nghĩa trang có mộ liệt sĩ, hoặc địa phương nơi liệt sĩ hy sinh là 900km. Gia đình bà B. được hỗ trợ một lần tiền ăn và tiền tàu xe cho cả lượt đi và về là: 2.000 đồng x 900 km = 1,8 triệu đồng x 3 người = 5,4 triệu đồng.

Chi hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ: Hỗ trợ tiền tàu xe và tiền ăn đối với thân nhân liệt sĩ, hoặc người được thân nhân liệt sĩ ủy quyền, hoặc người thờ cúng liệt sĩ (không quá 3 người), mức hỗ trợ thực hiện như quy định chi hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ nêu trên; Hỗ trợ kinh phí cất bốc và di chuyển một bộ hài cốt liệt sĩ với mức chi 4 triệu đồng/trường hợp. 

Từ các quy định trên, ông Đạt có thể liên hệ với cơ quan LĐ-TB-XH nơi gia đình đang cư trú để được hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục theo quy định của Bộ LĐ-TB-XH.  

Luật gia: THANH MAI

 
;
.