123
Việc cấp đất cho ông Lương Trí Tiên, Bí thư Thành ủy Bà Rịa: Thực chất là thu hồi đất cũ, giao đất mới - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Việc cấp đất cho ông Lương Trí Tiên, Bí thư Thành ủy Bà Rịa: Thực chất là thu hồi đất cũ, giao đất mới

Thứ Năm, 30/11/2017, 19:12 [GMT+7]
In bài này
.
Căn nhà của ông Lương Trí Tiên đang được xây dựng tại lô đất 158m2 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa.
Căn nhà của ông Lương Trí Tiên đang được xây dựng tại lô đất 158m2 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Hiệp, TP.Bà Rịa.

Thời gian gần đây, dư luận cho rằng chính quyền TP.Bà Rịa điều chỉnh quy hoạch để cấp đất cho ông Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa sai quy định. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã tìm hiểu, ghi nhận việc này như sau:

Năm 2003, trên cơ sở đề nghị của UBND TX. Bà Rịa (nay là UBND TP.Bà Rịa), Sở TN-MT đã thẩm định và trình UBND tỉnh giao đất cho 8 trường hợp tại khu vực hẻm QL55,  phường Phước Trung (TP.Bà Rịa), trong đó có ông Lương Trí Tiên. Ngày 15-9-2003, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 5400/QĐ-UB giao 209,9m2 đất (giao đất có thu tiền) cho ông Lương Trí Tiên. Theo đó, ông Lương Trí Tiên đã hoàn tất việc đóng tiền đất theo quy định và đã được cấp giấy CNQSĐ ngày 13-10-2003.  

Đầu năm 2017, ông Lương Trí Tiên định xây nhà trên mảnh đất này, nhưng khi liên hệ Phòng Quản lý đô thị thì được trả lời là vị trí khu đất thuộc quy hoạch đường giao thông không thể xây nhà được. Vì vậy, ngày 10-2-2017 ông Tiên đã có đơn gửi Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP.Bà Rịa để trả lại diện tích đất cũ do Nhà nước giao vướng quy hoạch và đề nghị giao đất ở mới có thu tiền sử dụng đất theo quy định.

Do việc giao đất trước đây cho ông Lương Trí Tiên có sai sót (giao đất vướng quy hoạch đường giao thông) nên khi nhận được đơn đề nghị nêu trên, UBND TP.Bà Rịa đã báo cáo và đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa đồng ý chủ trương thu hồi lại diện tích đất 209,9m2 đã giao trước đây cho ông Lương Trí Tiên và giao một khu đất khác có diện tích 158m2 tại đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Phước Hiệp cho ông Tiên sử dụng làm đất ở (theo Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 26-5-2017 của UBND TP.Bà Rịa). Sau khi hoàn tất đóng tiền sử dụng đất, ngày 30-6-2017, UBND TP. Bà Rịa đã cấp giấy CNQSDĐ cho ông Lương Trí Tiên. 

Việc giao đất cho ông Lương Trí Tiên như trên là phù hợp với Luật Đất đai. Cụ thể, Tổng cục Quản lý đất đai có trả lời bằng văn bản số 1816/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ, như sau: “… việc thu hồi đất đã giao trước đây cho ông Lương Trí Tiên tuân thủ quy định việc thu hồi đất theo quy hoạch và giao đất tái định cư đúng quy định. Từ tình hình thực tiễn nêu trên, việc UBND TP.Bà Rịa chủ động thu hồi đất đã giao trước đây và giao đất ở mới cho ông Lương Trí Tiên để xây dựng nhà ở không phải đấu giá quyền sử dụng đất là hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật Đất đai. Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 74, Khoản 3 Điều 114 của Luật Đất đai để tính bồi thường và tính thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp này là giá đất cụ thể tại thời điểm quyết định thu hồi đất, giao đất”.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục thu hồi đất của ông Lương Trí Tiên, do vướng quy định liên quan đến việc hoàn thuế lại cho ông, nên việc ban hành quyết định thu hồi hủy bỏ giấy CNQSDĐ có chậm hơn quyết định giao đất. Vấn đề này, việc UBND TP.Bà Rịa ban hành Quyết định giao 158m2 đất tại đường Nguyễn Hữu Thọ cho ông Lương Trí Tiên trước khi có quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy CNQSDĐ đã cấp ngày 13-10-2003 cho lô đất diện tích 209,9m2 đã gây hiểu lầm, tạo dư luận không tốt cho rằng ông Lương Trí Tiên được cấp đất 2 lần. Như vậy, việc hoán đổi đất cho ông Lương Trí Tiên theo như dư luận phản ánh, thực chất là thu hồi đất cũ giao không đúng quy định và giao lại đất ở mới có thu tiền sử dụng đất.

Về nội dung phản ánh ông Lương Trí Tiên xây dựng nhà khi chưa có giấy phép xây dựng, Đoàn kiểm tra do Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập ngày 5-9-2017 đã tiến hành kiểm tra và cho thấy, ông Lương Trí Tiên đã nóng vội xây dựng nhà trước khi được cấp phép xây dựng là vi phạm Khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng 2014. Riêng về trình tự thời gian cấp phép xây dựng cho ông Tiên tuy có nhanh, nhưng vẫn bảo đảm đúng các quy định của bộ thủ tục hành chính.

Sau khi xem xét báo cáo của Đoàn kiểm tra về các nội dung do dư luận phản ánh nêu trên, ngày 27-11-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Thông báo số 975-TB/TU “Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban thường vụ Thành ủy Bà Rịa và đồng chí Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa”. Tại Thông báo này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Lương Trí Tiên về việc xây dựng nhà trước khi có giấy phép xây dựng; Tổ chức kiểm điểm tập thể UBND TP.Bà Rịa, Phòng Quản lý đô thị, Phòng TN-MT TP.Bà Rịa về các nội dung: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5400/QĐ-UB ngày 15-9-2003 về việc giao đất cho ông Lương Trí Tiên là chưa đúng quy định vì thửa đất này nằm trong quy hoạch đường giao thông được phê duyệt từ năm 1995.

Thực hiện quy trình giao đất có thu tiền sử dụng đất tại đường Nguyễn Hữu Thọ cho ông Lương Trí Tiên trước khi khu đất này được phê duyệt điều chỉnh quy hoạch. UBND TP.Bà Rịa ban hành quyết định giao đất tại đường Nguyễn Hữu Thọ cho ông Lương Trí Tiên trước khi có quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy CNQSDĐ cấp ngày 13-10-2003, gây dư luận không tốt là ông Lương Trí Tiên được cấp đất 2 lần.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu ông Lương Trí Tiên cùng với Ban Thường vụ Thành ủy Bà Rịa chỉ đạo UBND TP.Bà Rịa tiếp tục xem xét giải quyết các trường hợp giao đất vướng quy hoạch đường giao thông như trường hợp của ông Lương Trí Tiên tại khu vực hẻm QL55, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa.

Bài, ảnh: TRIỆU VỸ

;
.