123
THƯ ĐI TIN LẠI - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

THƯ ĐI TIN LẠI

Thứ Ba, 15/08/2017, 22:26 [GMT+7]
In bài này
.

Thời gian qua, Báo BR-VT nhận được đơn, thư của các ông, bà:

Đơn của ông Bùi Mạnh Hùng (phường 1, TP.Vũng Tàu) và bà Trịnh Thị Thanh Huyền (phường 9, TP.Vũng Tàu) đề nghị thi hành bản án Giám đốc thẩm số 09/2014/HC-GĐT của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao và thi hành Quyết định số 9557/QĐ-UB của UBND tỉnh. Đơn được chuyển đến UBND TP.Vũng Tàu xem xét, giải quyết.

Thư của ông Bùi Minh Khai (huyện Long Điền) thắc mắc về việc “hợp đồng lao động chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương” theo Công văn số 3502/UBND-SNV ngày 26-4-2017 của UBND tỉnh. Đơn được chuyển đến UBND huyện Long Điền xem xét, giải quyết.

Đơn của bà Dương Thị Bỉ (xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) khiếu nại về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Vinh, gây thiệt hại tài sản cho gia đình bà. Đơn được chuyển đến UBND TP.Bà Rịa xem xét, giải quyết.

;
.