123
Trung thực, nghiêm túc trong đánh giá tổ chức Đảng và đảng viên - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Trung thực, nghiêm túc trong đánh giá tổ chức Đảng và đảng viên

Thứ Sáu, 06/01/2017, 22:56 [GMT+7]
In bài này
.
Đại biểu HĐND TP. Vũng Tàu bầu bổ sung Ủy viên UBND TP. Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021 tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP. Vũng Tàu diễn ra từ ngày 19 đến 21-12-2016. Ảnh: PHÚC LƯU
Đại biểu HĐND TP. Vũng Tàu bầu bổ sung Ủy viên UBND TP. Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021 tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP. Vũng Tàu diễn ra từ ngày 19 đến 21-12-2016. Ảnh: PHÚC LƯU

Đọc bài “Về phê bình trong đảng viên hiện nay” trên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 21-12-2016, tôi xin góp thêm một vài ý kiến về trách nhiệm xây dựng Đảng của đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Thời điểm này, các chi bộ, đảng viên trong tỉnh đang tích cực tham gia sinh hoạt chi bộ, đánh giá, tự soát xét lại mình, một vấn đề cực kỳ quan trọng là phải làm thế nào để đánh giá tổ chức Đảng và đảng viên một cách thực chất cần được đặt ra. Việc này không chỉ đơn thuần là chấp hành quy định, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của tổ chức Đảng, người đứng đầu; của mỗi cán bộ, đảng viên, nhằm tạo cơ sở, tiền đề để quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và dự nguồn nhân sự cấp ủy. Đây là việc làm liên quan đến con người, do đó không thể xuê xoa, dễ dãi.

Để thật sự công tâm, khách quan trong kiểm điểm, nhận xét, đánh giá, trước hết cần nhận thức đầy đủ, trách nhiệm của mỗi đảng viên về tầm quan trọng của công tác này. Mỗi đảng viên, nhất là cấp ủy, người đứng đầu cần có nhận thức và hành động cụ thể, minh bạch, thẳng thắn, dân chủ theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì mới hy vọng đánh giá cán bộ, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên đạt yêu cầu. Cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá sát với yêu cầu thực tiễn, dựa trên mối quan hệ phối hợp công tác, hiệu quả công việc, nhiệm vụ được phân công, sự tín nhiệm của quần chúng. Đó là sự tổng hòa trong xem xét phẩm chất, đạo đức, lối sống và năng lực thực thi nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế công tác của đơn vị. Để đạt hiệu quả cao trong công tác đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên, cần có nội dung kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được xác định rõ cho từng đối tượng, nơi kiểm điểm, từng tập thể, cá nhân. Đây là việc làm thường xuyên, liên tục của tổ chức Đảng, đảng viên chứ không phải hết năm mới làm giống như phải rửa mặt, đánh răng hàng ngày. Bên cạnh đó, cần có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của lãnh đạo và cấp ủy cấp trên để việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân bảo đảm khách quan, thực chất.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc đánh giá chất lượng của tổ chức Đảng và đảng viên ở một số nơi chưa đúng thực chất; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy chưa chặt chẽ, thiếu thường xuyên. Từ đó, dẫn đến tình trạng đảng viên vi phạm kỷ luật và chậm được phát hiện mà báo chí đã nêu. Việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá chất lượng của tổ chức Đảng và đảng viên ở một số chi bộ còn nặng về hình thức. Đa số đảng viên còn e dè, ngại va chạm, “dĩ hòa vi quý”, thiếu tinh thần đấu tranh, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, kiểm điểm mà không nêu rõ khuyết điểm, do đó khó đạt hiệu quả trong kiểm điểm tự phê bình, phê bình. Bên cạnh đó, bệnh thành tích chưa khắc phục được cũng là nguyên nhân dẫn đến việc đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức, cơ sở Đảng và đảng viên không thực chất. Việc khen, chê do đó cũng thiếu chính xác, khách quan. Điều này lý giải vì sao một số cán bộ, đảng viên, trong đó có không ít cán bộ cao cấp sau khi về hưu mới bị tố cáo sai phạm có tính chất nghiêm trọng, trong khi tổ chức Đảng nơi họ công tác trước đó nhiều năm liên tục đạt trong sạch, vững mạnh.

Để góp phần tích cực đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, rất mong và tin rằng việc kiểm điểm và phân loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm nay sẽ đi vào thực chất hơn. Qua đó, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2017, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ, đảng viên cho năm 2017 và những năm sau.  

NGUYỄN CẢNH
(phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu)

;
.