123
Từ 46 tuổi sẽ được xem xét chế độ nghỉ hưu sớm - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Từ 46 tuổi sẽ được xem xét chế độ nghỉ hưu sớm

Thứ Hai, 21/11/2016, 23:01 [GMT+7]
In bài này
.

Hỏi: Tôi sinh ngày 12-12-1971, đã đóng BHXH được 23 năm 9 tháng. Trong thời gian công tác, tôi có 16 năm được xác nhận là làm việc trong điều kiện độc hại. Hiện tại, tôi có giấy chứng nhận của bệnh viện suy giảm khả năng lao động 61%.

Vậy đến ngày 1-1-2017, tôi có đủ điều kiện để về hưu sớm không? Nếu về hưu thì lương hưu của tôi có phải được tính là 62% không? - Trần Thị Huệ (Phường 3- TP. Vũng Tàu)

Trả lời:

Tại Điều 55, Luật BHXH 2014 quy định điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động như sau:

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

Với những gì bạn trình bày: bạn đã đóng BHXH được 23 năm 9 tháng; có xác nhận là làm việc trong điều kiện độc hại 16 năm; có giấy chứng nhận của bệnh viện suy giảm khả năng lao động 61% thì nếu đủ 45 tuổi thì bạn đủ điều kiện để được hưởng lương hưu theo quy định hiện hành, còn ngược lại nếu không đủ 45 tuổi thì bạn sẽ không được hưởng chế độ hưu trí.

Trên đây là nội dung tư vấn dựa trên thông tin mà bạn đã cung cấp. Nếu có vấn đề gì chưa rõ bạn có thể đến cơ quan BHXH của địa phương để được tư vấn thêm. 

LS VŨ VĂN TOÀN
(Thư viện Pháp luật)

;
.