123
Chế độ, chính sách tái định cư cho người có đất bị thu hồi - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Chế độ, chính sách tái định cư cho người có đất bị thu hồi

Thứ Bảy, 21/04/2007, 08:17 [GMT+7]
In bài này
.

Một khu nhà tái định cư được xây dựng tại thị trấn Phú Mỹ - Tân Thành. Ảnh: Đình Thìn

Hỏi: Chính sách tái định cư đối với người có đất bị thu hồi được Nhà nước và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quy định như thế nào?

Ông Điểu Hoài Nhơn (Số 102c1 Nguyễn Thiện Thuật, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu và một số bạn đọc)

Trả lời: Chính sách tái định cư cho người có đất bị thu hồi được quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ–CP của Chính phủ.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Quyết định số 760/2005/QĐ – UBND và Quyết định bổ sung số 976/2005/QĐ – UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo các quy định trên, chế độ, chính sách tái định cư được quy định như sau:

Đối tượng, điều kiện và các nguyên tắc bố trí tái định cư:

Hộ gia đình, cá nhân có đất bị Nhà nước thu hồi (gọi chung là người bị thu hồi) để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế mà phải di chuyển chỗ ở và hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở nằm trong hành lang an toàn của công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn mà không thể sử dụng để ở được và có nhu cầu di chuyển chỗ ở thì được xét bố trí tái định cư hoặc giao đất ở mới.

Tái định cư chỉ được thực hiện đối với 1 trong các trường hợp:

Hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở do bị thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích còn lại sau thu hồi nhỏ hơn 40m2 đối với đất đô thị hoặc nhỏ hơn 100m2 đối với đất nông thôn (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân không có nhu cầu tái định cư).

Phần diện tích còn lại sau khi thu hồi không phù hợp xây dựng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân.

Người đang thực tế sử dụng nhà, đất để ở, khi phải giải tỏa toàn bộ, có nhà ở và có đất được bồi thường theo quy định của pháp luật thì được bố trí nhà hoặc đất tại các khu vực quy hoạch dân cư khi có 1 trong 2 điều kiện sau:

Có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Có đăng ký tạm trú theo diện KT3 và thực tế đã ở tại nơi bị giải tỏa được UBND xã (phường, thị trấn) nơi tạm trú xác nhận.

Việc xem xét và bố trí tái định cư phải tuân thủ nguyên tắc công khai, bình đẳng và đúng chính sách đã quy định. Tổng diện tích đất được bố trí tái định cư không lớn hơn diện tích đất đã bị thu hồi, trừ trường hợp diện tích đất bị thu hồi nhỏ hơn 1 căn nhà hoặc 1 lô đất tại khu tái định cư theo quy hoạch.

Người được bố trí tái định cư phải nộp tiền sử dụng đất và chi phí xây dựng nhà (nếu có). Giá để tính tiền sử dụng đất được áp dụng cùng một bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành khi tính bồi thường về đất.

Số lượng nhà ở, đất ở để bố trí tái định cư và quyền lợi của người được bố trí tái định cư:

Đối tượng được bố trí tái định cư được bố trí 1 căn nhà ở hoặc 1 lô đất ở tại khu tái định cư.

Được giải quyết chế độ tạm cư và tiền thuê nhà; Được miễn nộp các khoản lệ phí địa chính, lệ phí cấp Giấy chứng nhận QSH nhà ở và QSD đất ở đối với nhà đất được bố trí tái định cư; Được ưu tiên đăng ký hộ khẩu cho bản thân, các thành viên khác trong gia đình về nơi ở mới và được ưu tiên chuyển trường cho các thành viên trong gia đình trong độ tuổi đi học; Được cung cấp mẫu thiết kế nhà miễn phí.

Đối tượng có đất bị thu hồi nhưng thực tế không ở, mà để cho con ruột hoặc cha mẹ ruột ở tại nơi bị giải tỏa và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc có đăng ký tạm trú có thời hạn theo diện KT3 thì cũng được bố trí 1 căn nhà hoặc 1 lô đất ở tại khu tái định cư.

Đối tượng được bố trí tái định cư mà có con thực tế đang ở tại nơi bị giải tỏa và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc có đăng ký tạm trú có thời hạn theo diện KT3 thì được bố trí thêm mỗi người con 1 căn nhà hoặc 1 lô đất ở, nhưng tổng diện tích được bố trí tái định cư không lớn hơn diện tích đất được bồi thường.

Sau khi giải quyết tái định cư theo các quy định trên mà hộ bị thu hồi đất vẫn còn gặp khó khăn thực sự về nơi ở thì UBND cấp huyện xem xét điều kiện cụ thể của từng hộ và tình hình quỹ nhà ở, đất ở của địa phương để giải quyết giao đất cho phù hợp.

Đối với hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi nhiều đất nông nghiệp (không có nhà ở, không có đất ở bị thu hồi) mà có nhu cầu về đất ở thì tùy vào diện tích đất thu hồi, điều kiện cụ thể của từng hộ và tình hình quỹ nhà ở, đất ở của địa phương, UBND cấp huyện xem xét giải quyết giao đất cho phù hợp. Các trường hợp được giao đất ở phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất do UBND tỉnh quy định.

Người thuộc đối tượng được bố trí tái định cư, nếu không có nguyện vọng đăng ký nhà ở, đất ở tại khu vực tái định cư do Nhà nước quy hoạch mà tự lo chỗ ở mới thì được Nhà nước hỗ trợ bằng tiền để tự túc chi phí tái định cư thay cho một căn nhà, một lô đất được bố trí tái định cư như sau:

200.000.000 đồng/suất đối với các phường thuộc TP. Vũng Tàu; 150.000.000 đồng/suất đối với các phường thuộc TX. Bà Rịa; 100.000.000 đồng/suất đối với thị trấn cấp huyện và huyện Côn Đảo; 80.000.000đ/suất đối với các xã còn lại trên địa bàn tỉnh.

Luật gia Trần Bình Trọng

;
.